stock loading image
Close: 78.6 +2.1 (+2.7%)
Volume: 931,470 +244,920 (07/08/2020)
CTD
Xây dựng & Vật liệu
|
HSX - COTECCONS

Hệ thống hiện chưa có dữ liệu của mã này.

Lưu ý: Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn đáng tin cậy, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm khi sử dụng những dữ liệu này.