Bản tin thị trường 15/07/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 15/07/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 15/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắtThị trường tăng điểm trong nghi ngờ, do tâm lý thận trọng trong việc mua và bán của nhà đầu tư, kết phiên thị trường tăng điểm cho tín hiệu tích cực về lực cầu tại vùng này. Nhà đầu tư tạm thời tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu team đã khuyến nghị và chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ thị trường.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM