Bản tin thị trường ngày 13/07/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 13/07/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 13/07/2021
Số trang : 1 
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường có phiên hồi phục yếu, nhiều cổ phiếu hồi phục trong thời gian ngắn cuối phiên cũng như dòng penny trần hàng loạt. DSC cho rằng hồi phục hiện tại là chưa chắc chắn khi không đi kèm khối lượng, do đó việc giải ngân vị thế ngắn hạn mới vẫn khá rủi ro. DSC tiếp tục khuyến nghị tỷ trọng cổ phiếu thấp, những ai đã mua lấy vị thế một số mã tốt có thể nắm giữ theo dõi.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM