Bản tin thị trường ngày 14/07/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 14/07/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày 

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 14/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Thị trường tiếp tục có 1 phiên bán khá mạnh, nhiều cổ phiếu đã giảm sâu tuy nhiên đã có tín hiệu dừng chân từ một số nhóm. Phiên ngày mai là phiên hàng bắt đáy khối lượng rất lớn về và cần quan sát kỹ. Nhà đầu tư vẫn duy trì tỷ trọng cổ phiếu thấp đợi tín hiệu tiếp theo

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM