Bản tin thị trường ngày 19/07/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường ngày 19/07/2021

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 19/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắtSau những phiên giảm điểm mạnh trong thời gian vừa qua, thị trường hiện đang có mức điều chỉnh khá mạnh kể từ ngày 06/07. Mặc dù vẫn còn có thể có rủi ro điều chỉnh thêm trong ngắn hạn nhưng chúng tôi cho rằng các mã triển vọng có thể cân bằng sớm. Nhiều cổ phiếu tốt giảm mạnh và về vùng P/Ef khá hấp dẫn, còn triển vọng cho quý 3 và quý 4. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân thăm dò khi thị trường hoảng loạn trong phiên mai 10-20% tài khoản cho mục đích trung hạn như: HPG, FPT, ITD. Nhà đầu tư ngắn hạn nên đợi thị trường về vùng cân bằng và ổn định trong 1-2 tuần tới.

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM