Bản tin thị trường ngày 20/07/2021

Tiêu đề

Bản tin thị trường

Loại báo cáo

Báo cáo ngày

Nguồn

DSC

Chi tiết

Ngày : 20/07/2021
Số trang : 1
Ngôn ngữ : Tiếng Việt
Dạng tệp : PDF

Tải về

Tóm tắt

Chốt phiên hôm qua, thị trường giảm hơn 12% từ đỉnh, theo thống kê sẽ có 1 nhịp hồi phục trở lại trước khi rõ xu hướng tiếp theo. Phiên hôm nay thị trường hồi phục khá mạnh khi VNINDEX tăng 2.39%, VN30 tăng 2.68%. Các dòng cổ phiếu lớn giảm sâu như ngân hàng, chứng khoán, thép hồi phục mạnh. Thị trường có thể còn duy trì hồi phục trong 1-2 phiên tới.

Chiến lược: Nếu cầm nhiều cổ phiếu có thể canh hạ tỷ trọng, tỷ trọng hợp lý 50-60% cổ phiếu và đợi xu hướng tiếp theo. Nếu tỷ trọng đã hợp lý có thể đợi xu hướng rõ ràng. Tránh mua đuổi từ phiên mai

Address
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Work Hours
Monday to Friday: 7AM - 7PM
Weekend: 10AM - 5PM