stock loading image
Bộ tài liệu đầy đủ về Chứng quyền có bảo đảm Thứ Tư, 28/Feb/2018 ~ 10:10 PM

Bộ tài liệu đầy đủ về Chứng quyền có bảo đảm:
    1. Công văn giới thiệu các nội dung về Chứng quyền có bảo đảm (link đính kèm)
    2. Infographic giới thiệu những đặc điểm của Chứng quyền có bảo đảm

    3. Bộ slide giới thiệu Chứng quyền có bảo đảm (link đính kèm)
    4. Những câu hỏi thường gặp về sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm
        (1) Làm thế nào để tôi sử dụng chứng quyền vào giao dịch?
  • Chứng quyền có bảo đảm mang đến nhiều cơ hội trong giao dịch bao gồm đòn bẩy, phòng ngừa rủi ro (hedging), lợi thế tiền mặt và sự đa dạng hóa danh mục đầu tư.
        (2) Các rủi ro tiềm ẩn của chứng quyền là gì?
  • Mặc dù tính đòn bẩy mang đến nhiều lợi nhuận hơn, nó cũng làm tăng rủi ro Mức tổn thất tối đa là 100%, nhưng được giới hạn bởi vốn đầu tư ban đầu. Thời hạn của chứng quyền cũng đồng nghĩa với thời gian đến đáo hạn ảnh hưởng đến giá của chứng quyền. Bạn nên theo dõi thường xuyên, đặc biệt là khi gần đáo hạn.
    5. Tài liệu hướng dẫn hoạt động của Tổ chức phát hành (link đính kèm)
    6. Video clip giới thiệu về Chứng quyền có bảo đảm (link đính kèm)
    7. Và các bài viết liên quan đến hoạt động của Chứng quyền có bảo đảm (link đính kèm)