stock loading image
Close: 80.0 +1.7 (+2.1%)
Volume: 1,039,300 -171,600 (21/01/2021)
CTD
Xây dựng & Vật liệu
|
HSX - COTECCONS

Hệ thống hiện chưa có dữ liệu của mã này.

Lưu ý: Dữ liệu được thu thập từ nhiều nguồn đáng tin cậy, nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm khi sử dụng những dữ liệu này.